Privacy

Versie: 2018.5b

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Onze website is dan ook geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze op dit moment van kracht is.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle gegevens waarmee u op een bepaalde manier als natuurlijk persoon bent te traceren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan zaken als uw naam, BSN, telefoonnummer, adres, e-mail adres, IP adres, bankrekeningnummer, creditcard gegevens en foto’s waarop u te zien bent. Voor al deze gegevens hebben we uw toestemming nodig als we ze vastleggen of moet er een wettelijke grondslag zijn die bepaald dat we deze gegevens moeten bewaren.

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van deze gegevens?

De persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze website. De contactgegevens hiervan zijn terug te vinden op de contactpagina.

Hoe verzamelen we deze gegevens?

 • Bepaalde gegevens worden door u verstrekt via bijvoorbeeld een formulier op deze website. U moet via een opt-in mechanisme toestemming hebben gegeven voor de verwerking ervan.
 • Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze servers als u deze website bezoekt. Het betreft hier technische gegevens in logbestanden, zoals de gebruikte browser en uw besturingssysteem. Deze data verzamelen we automatisch zodra u op onze website terecht komt.
 • Om de website correct te kunnen laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Tenzij anders aangegeven zijn dit uitsluitend functionele cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te kunnen zien dat u ingelogd bent op onze website of om de inhoud van uw winkelwagentje tijdelijk in op te slaan. Zodra u onze website verlaat worden deze cookies echter ook gewist. Wij gebruiken geen analytics / tracking cookies. Tijdens het eerste bezoek en periodiek daarna, attenderen wij u via een cookie melding op onze werkwijze wat cookies betreft, ook al zijn we hiertoe volgens de huidige wetgeving niet verplicht.

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om deze website correct te laten functioneren. Ze worden nooit verstrekt aan derden, tenzij het een subverwerker betreft die de geboden dienst, of een gedeelte ervan, voor zijn rekening neemt. Subverwerkers waarmee we samenwerken hebben aangegeven AVG compliant te werken. De eigenaar van de website is echter altijd verantwoordelijk voor de geboden totaaloplossing.

Welke rechten heeft u wat betreft uw persoonlijke gegevens?

U heeft altijd het recht om bij ons een verzoek tot inzage in te dienen wat betreft de aanwezigheid van uw persoonlijke gegevens, de herkomst ervan, wie van deze gegevens heeft kennis genomen en waarom we ze hebben opgeslagen. Een dergelijke informatieverzoek behandelen we kosteloos. U heeft ook het recht om te verzoeken deze gegevens aan te laten passen of te verwijderen. Indien er geen wettelijke of andere zwaarwegende grondslag voorhanden is om dit te weigeren, zullen wij een dergelijk verzoek altijd honoreren.

Het intrekken van uw toestemming tot verwerking

U kunt een eerder verleende toestemming tot verwerking herroepen. Dit is dan echter alleen van toepassing op de verwerking van uw gegevens vanaf dat moment.

Beveiligingsmaatregelen

 • Uw persoonlijke gegevens worden uiterst zorgvuldig verwerkt. De communicatie met onze website verloopt via SSL of TLS encryptie (HTTPS). Indien u op een niet beveiligde website terecht komt raden wij u aan af te zien van het bezoek en uw systeembeheerder hierop te attenderen. De beveiliging van uw eigen systeem en de tussenliggende systemen (uw ISP, routers en verbindingen) zijn niet onze verantwoordelijkheid.
 • Onze website voorzien we doorlopend van de laatste (security) updates. Desondanks kan het voorkomen dat gebruikte software niet veilig is. Bij het gebruik van software van derden zijn wij tenslotte afhankelijk van de door deze partij geboden kwaliteit. Zodra wij een tekortkoming constateren zorgen wij voor een adequate oplossing.
 • Toegangsgegevens voor het beheer worden door ons versleuteld en offline opgeslagen. Tevens trachten we bij websites met zeer privacy gevoelige gegevens twee traps authenticatie toe te passen.
 • E-mail bewaren we onversleuteld voor zolang het nodig is om aan u correct de dienst te verlenen. Zodra de e-mail door ons is afgehandeld zal deze verplaatst worden naar een versleuteld archief. Hierbij houden we de wettelijke bewaarplicht in acht. Uw berichten zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van deze website of een verantwoordelijk medewerker van hetzelfde bedrijf.
 • Er worden door ons telefonisch geen wachtwoorden verstrekt. Een methode voor het opnieuw genereren van een wachtwoord zal via het oorspronkelijke bij ons bekende e-mail adres worden verstrekt.
 • Onze website staat op een server in een beveiligd datacenter. Dit datacenter is alleen toegankelijk voor gekwalificeerd en geregistreerd personeel.

Bewaartermijnen

 • Logbestanden webservers: 30 dagen
 • Backups: 30 dagen
 • E-mail debiteuren en crediteuren: 7 jaar
 • E-mail overige: 3 jaar
 • Door u geplaatste content: zolang de website actief is en de content relevant is
 • Verstrekte wachtwoorden: 0 dagen
 • Functionele cookies: tijdens het bezoek aan onze website

Een datalek of onjuist gebruik van uw gegevens melden

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet conform de huidige AVG zijn verwerkt of u constateert een datalek, dan kunt u terecht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens via:

Meldloket datalekken

Wijzigingen aan dit privacy statement

Dit statement is voorzien van een versienummer. Zodra er een nieuwe versie beschikbaar is zullen wij dit kenbaar maken op onze website. Indien u een geregistreerde gebruiker bent zullen wij u ook persoonlijk via e-mail berichten van deze wijziging.

Verzoek verwijderen / aanpassen persoonlijke gegevens

Indien u zich heeft ingeschreven op deze website en toch graag uw persoonlijke gegevens wil laten verwijderen of aanpassen, dan kunt u dit uitsluitend aanvragen via het onderstaande reactieformulier, mits aangemeld via het account waar de vraag betrekking op heeft. Uw reactie hier is uitsluitend zichtbaar voor u zelf en de webmaster. Bent u echter uw inloggegevens kwijt dan gebruikt u het normale contactformulier. Aangezien we geen persoonlijke gegevens van derden muteren of verstrekken zonder toestemming van de persoon in kwestie kan het nodig zijn om legitimatie te verstrekken of enkele controlevragen te beantwoorden.